Miljö & Kvalité

För att kunna genomföra effektiva miljöåtgärder har vi sett det som nödvändigt att alla medarbetare har både kunskaper och motivation på samma nivå som medarbetare i andra företag som är branschledande på miljöområdet inom sina respektive brancher. 

 • Därför är samtliga personal kretsloppsutbildade.
 • Alla medarbetare har fått chansen, att i utbildning andra hälft, ta fram konkreta miljöförslag.
 • Vi har genomfört ”Miljösteget” tillsammans med intern miljöledare, målare som utbildas av certifierade handledare från det ”Det naturliga steget”.
   

Detta har lett fram till nedanstående miljöpolicy för Malmstens Måleri AB.

 • Miljöhänsyn måste genomsyra hela företaget.
 • Miljöarbetet skall vara en naturlig del av vår verksamhet.


Som vi ser det skall det innebära:  

 • Att miljöhänsyn skall utgöra en del av våra kalkyler.
 • Att varje gång ett nytt beslut skall fattas i stort eller smått skall miljöaspekterna vägas in.
 • Att varje gång en ny produkt,maskin,biltvättsvamp,dator eller dylikt skall inhandlas skall det mest miljövänligaste alternativet väljas.
 • Att bedriva verksamheten på ett sätt som effekt använder energi och råvaror utan att skapa onödigt avfall, ett slut på slöseriet.
 • Att i möjligaste mån återanvända, källsortera och/eller destruera det avfall vi trots allt producerar.
 • Att alltid välja underentreprenörer utifrån hur vida de omfattar vår miljösyn eller om de kan fås att göra det.
 • Att varje gång ett nytt anbud ges till en beställare skall vi lägga in miljöprogrammet som en del av den helhet de beställer.
 • Att använda vårt miljöprogram och vårat totala miljötänkande som ett säljargument i mötet med kunden och allmänheten.
 • Att alltid ge kunden sådana råd att han kan välja det bästa alternativet ur miljösynpunkt.
 • Att utbilda oss så att vi kan ge kunden de råd han behöver för att välja rätt.
 • Att kontinuerligt motivera oss att utföra våra uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Att skapa riktlinjer och rutiner som gör det lätt för oss att driva verksamheten på ett miljöanpassat sätt. Ett sätt är att skriva in miljöhänsynen på checklistan för varje projekt.